• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.04.2010

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicinskog fakulteta (stari program) održaće se prema sledećem rasporedu:

- praktični, utorak 20. april 2010.god., sa početkom u 12h
- test (usmeni), petak 23. april 2010.god., sa početkom u 18h

Potrebno je da studenti potvrde izlazak na ispit kod laboranta najkasnije do 19. aprila 2010.