• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.04.2010

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz Higijene održaće se 26.04.2010. u 11.00 časova u kabinetu broj 110.

Izlazak na ispit treba potvrditi do 23.04.2010. god . do 12.00 časova u Studetskoj službi.

Test iz Neurologije u aprilskom apsolventskom roku održat će se u srijedu 28.04.2010.godine sa početkom u 9,00 časova, Dekanat.


Ispit iz predmeta INFEKTIVNE BOLESTI u aprilskom apsolventskom roku održat će se u srijedu 16 04 i 24.04.2010.godine sa početkom u 8,00 časova na Infektivnoj klinici.

Predispitne vježbe za predmet Radiologija sa nuklearnom medicinom će se održati 26.04.2010 sa početkom u 10,00 časova u Centru za radiološku dijagnostiku .
Praktični dio ispita će se održati 27.04.2010godine sa početkom 10,00 časova u Sali za e-learning.