• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.04.2010

Obavještenje

PREDAVANJA IZ OPŠTE I ORALNE FIZIOLOGIJE ĆE SE ODRŽATI 16.04 SA POČETKOM U 11.00h NA STUDENTSKOJ POLIKLINICI I 17.04 SA POČETKOM U 09.00 U SLUŠAONI 22.