• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.04.2010

O B A V J E Š T E NJ E ZA STUDENTE MEDICINE

Test iz Imunologije, u okviru predmeta Mikrobiologija i imunologija, održaće se u petak, 23.04.2010. godine, u amfiteatru (dekanat) sa početkom u 18,30 časova.
Usmeni ispit će se održati 26 i 27.04.2010. godine sa početkom u 10,00 časova (kancelarija broj 109), u skladu sa spiskovima koje su dostavili studenti II godine Medicinskog fakulteta.

STUDENTSKA SLUŽBA