• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.04.2010

O B A V J E Š T E NJ E ZA APSOLVENTE

Praktični dio ispita iz predmeta Mikrobiologija, održaće se 27.04.2010. godine sa početkom u 11,00 časova, a usmeni dio ispita 28.04.2010. godine, sa početkom u 10,00 časova.


STUDENTSKA SLUŽBA