• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.04.2010

OBAVJEŠTENJE

Nastava iz predmeta Fizikalna medicina u okviru predmeta Interna medicina će se održati 05.05.2010 godine u terminu interne medicine u Institutu za morfološku grupu predmeta , i 06.05.2010 u amfiteatru Medicinskog fakulteta sa početkom u 12,30h do 15,30h .
Prvog dana nastave prvih 45 minuta biće iskorišćeno za odrađivanje kolovijuma kod prof dr Anete Bošković.