• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.04.2010

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Radiologija sa nuk.med. (prof. Vera Artiko-gostujući profesor iz Beograda) održaće se 26.04.2010.godine od 10,30h u amfiteatru Dječije bolnice.
Vježbe predviđene u tom terminu studenti će nadoknaditi u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.