• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.04.2010

OBAVJEŠTENJE

Izvlačenje ispitivača iz Interne medicine održaće se u petak 30.04.2010.godine od 10,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.