• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.05.2010

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum iz Fizikalne medicine (u okviru predmeta Interna medicina) održaće se 19.05.2010.godine od 11,00h na Institutu za morfološku grupu predmeta.