• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.05.2010

OBAVJEŠTENJE

PREDAVANJA IZ PREDMETA OPŠTA I ORALNA BIOHEMIJA ODRŽAĆE SE:
14.05.2010 GODINE SA POČETKOM OD 11,00h -15,00h I
15.05.2010 GODINE SA POČETKOM OD 10,00-12,00h U SLUŠAONI BR.10.