• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.05.2010

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicinskog fakulteta
(stari program) održaće se prema sledećem rasporedu:

- praktični, utorak 18. maj 2010.god., sa početkom u 12h
- test (usmeni), ponedjeljak 24. maj 2010.god., sa početkom u 17h

Potrebno je da studenti potvrde izlazak na ispit kod laboranta najkasnije do 17.
maja 2010.