• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.05.2010

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Hirurgija (u majskom apsolventskom roku) održaće se 31.05.2010.godine od 10,30h Dekanat.

Ispit iz predmeta Onkologija (u majskom apsolventskom roku) održaće se 25.05.2010.godine u 11,00h na Klinici

Ispit iz predmeta Epidemiologije (u majskom apsolventskom roku) održaće se 20.05.2010.godine u 10,30h Dekanat.

Ispit iz predmeta ORL (majski apsolventski rok) održaće se 24.05.2010.godine od 13,00h na Klinici.

Ispit iz predmeta Infektivne bolesti (majski apsolventski rok) održaće se 25.05.2010.godine od 8,00h na Klinici.