• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.05.2010

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Opšte medicine (majski apsolventski rok) održaće se 01.06.2010.godine od 12,00h na Klinici.

Praktični dio ispita iz predmeta Radiologija sa nuk.medicinom (majski apsolventski rok) održaće se 24.05.2010.godine u 11.00 časova.

Ispit iz predmeta Oftalmologije (majski apsolventski rok) održaće se 28.05.2010.godine u 9,00h na Klinici.

Test iz predmeta Neurologija (majski apsolventski rok) održaće se 24.05.2010.godine u 8,30h na Klinici.