• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.05.2010

OBAVJEŠTENJE

RASPORE POLAGANJA STUDENATA ZAVRŠNOG ISPITA IZ HIRURGIJA

24.05.2010. U 10.30 ČASOVA

1. POPOVIĆ MILENA – 551/06
2. SCHROTTER MAJA - 413/05
3. TOVARIŠIĆ NIKOLINA – 414/05
4. KULOSMANOVIĆ AZRA -419/05
5. RAKOČEVIĆ RADOJE- 424/05
6. VELJOVIĆ MARIJANA – 434/05
7. KADIĆ VOJIN – 439/05

25.05.2010. U 10.30 ČASOVA

1. KALIĆ MIRELA – 441/05
2. ADROVIĆ ALMA - 448/05
3. PIŽURICA ANA - 604/07
4. STAMATOVIĆ ANA -453/05
5. BOŽOVIĆ MAJA - 457/05
6. VUKOVIĆ JOVANA – 460/05
7. RAČIĆ MILAN – 463/05

26.05.2010 U 10.30 ČASOVA

1. AJDARPAŠIĆ ALDIN – 466/05
2. BOGIĆEVIĆ NEVENA – 473/05
3. ZEJNELAGIĆ REDŽEP – 339/04
4. STEVEŠIĆ DANKA – 334/04
5. TIJANIĆ MIRJANA – 349/04
6. HAJDUKOVIĆ KAROLINA 371/04
7. ŠUPIĆ VERA -390/04

Napomena: Za praktični dio ispita studenti treba da se jave u 08.00 časova navedenih datuma u Dekanatu ( kod sekretarice).


ŠEF PREDMETA

PROF.DR BOGDAN AŠANIN