• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.05.2010

OBAVJEŠTENJE

Završni ispit iz predmeta Stomatološki materijali održaće se 31.05.2010.godine sa početkom od 9,00h -10,00h u amfiteatru Dekanata.