• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.05.2010

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti šeste godine studija studijskog programa medicina ,koji su završili klinički staž ,da treba da predaju završni rad do 10.06.2010godine Studentskoj službi Fakulteta.