• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

03.06.2010

OBAVJEŠTENJE

Popravni ispit I iz predmeta Radiologija sa nuk med. održaće se:
 predispitne vježbe 13.06.2010.godine od 14,00h
 praktični dio ispita 14.06.2010 i
 usmeni dio 15.06.2010.