• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

03.06.2010

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Radiologija sa nuk.med. (junski apsolventski rok) održaće se:
predispitne vježbe 22.06.2010.godine sa početkom od 14,00h praktični dio ispita 23.06.2010.godine u 12,00h i
usmeni dio 24.06.2010.(vrijeme početka u dogovoru sa profesorom na praktičnom ispitu)