• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

08.06.2010

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicinskog Fakulteta koji su predmet slušali po starom programu će se polagati prema sledećem rasporedu:

- Praktični ispit u petak, 18.jun 2010. u 10h.
- Test (usmeni), u četvrtak, 24.juna 2010.u 9h.

Izlazak na ispit se potvrđuje kod laboranta Ivanović Danijele najkasnije do 16.juna 2010.god.