• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.06.2010

OBAVJEŠTENJA

Popravni ispit I iz predmeta Prva pomoć održaće se 17.06.2010.godine sa početkom od 12,00h u slušaoni br.10

Popravni ispit I iz predmeta Porodična medicina održaće se 21-22.06.2010.godine sa početkom od 8,00h u slušaoni br.22

Popravni ispit I iz predmeta Porodična medicina održaće se 18-19.06.2010.godine sa početkom od 8,00h u slušaoni br.22

Popravni ispit II iz predmeta Porodična medicina održaće se 30.06-01.07.2010.godine sa početkom od 8,00h u slušaoni br.22

Popravni ispit II iz predmeta Porodična medicina održaće se 01.-02.07.2010.godine sa početkom od 8,00h u slušaoni br.22

Popravni ispit II iz predmeta Humana genetika održaće se 26.06.2010.godine. Termin za poganje biće u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.