• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.06.2010

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Oftalmologija (junski apsolventski rok) održaće se 30.06.2010.godine sa početkom u 9,00h na Klinici.

Ispit iz predmeta ORL (junski apsolventski rok) održaće se 29.06.2010.godine sa početkom u 13,00h na Klinici.

Ispit iz predmeta Hirurgija (junski apsolventski rok) održaće se 06.07.2010.godine sa početkom u 10,30h u Dekanatu.

Ispit iz predmeta Fizikalne medicine (junski apsolventski rok) održaće se 22.06.2010.godine sa početkom u 9,30h u Dekanatu.


Ispit iz predmeta Higijene (junski apsolventski rok) održaće se 25.06.2010.godine sa početkom u 11,00h u Dekanatu.
Studenti su dužni potvrditi izlazak na ispit najkasnije do ponedeljka 21.06.2010.godine u prostorijama Studentske službe.


Ispit iz predmeta Opšta medicina (junski apsol.rok) održaće se 01.07.2010.godine sa početkom u 13,00h na Klinici.


Ispit iz predmeta Onkologija (junski ispitni rok) održaće se 11.06.2010.godine sa početkom od 10,00h na Klinici


Izvlačenje predavača za ispit iz predmeta Ginekologija sa akušerstvom (junski aps.rok) održaće se 14.06.2010.godine sa početkom od 9,30h na klinici