• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.06.2010

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Dermatovenerologija (junski apsolventski rok) održaće se 24.06.2010.godine sa početkom u 11,00h na Klinici.

Ispit iz predmeta Sudska medicina (junski apsolventski rok) održaće se 29.06.2010.godine sa početkom u 9,00h.

Ispit iz predmeta Psihijatrija (junski apsolventski rok) održaće se 22.06.2010.godine sa početkom u 8,00h na Klinici.


Ispit iz predmeta Epidemiologija (junski apsolventski rok) održaće se 17.06.2010.godine sa početkom u 12,00h zgrada Dekanata.

Praktični dio ispita iz predmeta Fizikalna medicina (junski apsolventski rok) održaće se u petak 18.06.2010.godine sa početkom u 10,00h.