• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.06.2010

OBAVJEŠTENJE

RASPORED POLAGANJA STUDENATA IZ HIRURGIJE
POPRAVNI ISPIT

21.06.2010. U 10.30 ČASOVA
1. Marijana Veljović – 434/05
2. Maša Ćulafić – 432/05
3. Mirela Kalić- 441/05
4. Snežana Bulatović – 450/05
5. Semina Dedeić- 454/05
6. Nevena Bogićević- 473/05
7. Danilo Ćosović – 484/05
8. Haki Mavrić -337/04
9.Redžeb Zejnelagić -339/04

22.06.2010. U 10.30 ČASOVA
1.Nataša Dedić – 341/04
2.Danka Stešević – 344/04
3.Danilo Radunović – 430/05
4.Mirjana Tijanić -349/04
5.Darinka Stanojević – 358/04
6.Karolina Hajduković – 371/04
7.Nikola Adžić– 376/04
8.Vera Šupić – 390/04
9.Dragana Vučeljić – 398/04

23.06.2010. U 10.30 ČASOVA
1. Marija Knežević – 400/04
2. Ana Pižurica – 604/07
3. Dunja Vlahović – 550/06
4. Maja Schotter -413/05
5. Marija Abramović – 416/05
6. Mirha Hasanbegović – 418/05
7. Emir Hadžić – 422/05
8. Ivana Nikezić – 426/05

Napomena: Za praktični dio ispita studenti treba da se jave u 08.30 časova navedenih datuma u Dekanatu ( kod sekretarice).

ŠEF PREDMETA

PROF.DR BOGDAN AŠANIN