• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.06.2010

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente Medicinskog fakulteta (stari program) održaće se prema sledećem rasporedu:

- praktični, četvrtak 01. jul 2010.god. sa početkom u 09h
- test (usmeni), srijeda 07. jul 2010.god. sa početkom u 09h

Potrebno je da studenti potvrde izlazak na ispit kod laboranta najkasnije do 30. juna 2010.