• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.06.2010

OBAVJEŠTENJA

Popravni ispit II iz predmeta Epidemiologija održaće se u subotu 26.06.2010.godine sa početkom u 18,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Popravni ispit II iz predmeta Medicinska biohemija i hemija održaće se u petak 25.06.2010.godine sa početkom u 10,30h na Institutu za Morfološku grupu predmeta.