• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.06.2010

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

POPRAVNI TREĆEG KOLOKVIJUMA ĆE SE ODRŽATI 29.06.2010.god SA POČETKOM U 09.00h U AMFITEATRU DEKANATA.
PISMENI ISPIT IZ FIZIOLOGIJE (I i II DIO) ĆE SE ODRŽATI IZMEĐU 05. I 08.07.2010. god.