• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.06.2010

OBAVJEŠTENJE

RASPORED POLAGANJA STUDENATA IZ HIRURGIJE
POPRAVNI ISPIT

02.07.2010. U 10.30 ČASOVA
1.Ćosović Danilo – 484/05
2.Adžić Nikola – 376/04
3.Zejnelagić Redžep -339/04
4. Stamatović Marina – 381/04
5.Dedić Nataša - 341/04
6.Dedeić Semina – 454/05
7.Kalić Mirela – 441/05

03.07.2010. U 10.30 ČASOVA
1.Nikezić Ivana – 426/05
2.Knežević Marija – 400/04
3.Stešević Danka -344/04
4.Šimić Bojan – 387/04
5. Svrkota Novak – 335/04
6. Popović Mitar - 360/04
7. Mavrić Haki – 337/04

05.07.2010 u 10.30. ČASOVA
1.Perović Marina – 345/04
2. Nikčević Irena – 429/05
3.Bibić Amer – 459/05
4. Pižurica Ana – 604/07
5.Vlahović Dunja -550/06
6.Obradović Saveta – 351/04
7. Cicović Milica – 552/07

Napomena: Za praktični dio ispita studenti treba da se jave u 08.30 časova navedenih datuma u Dekanatu ( kod sekretarice).
(STUDENTI KOJI POLAŽU PRAKTIČNI DIO ISPITA PREDVIĐEN ZA 03.07.2010.GOD. TREBA DA SE JAVE U DEKANATU 02.07.2010 U 08.30 ČASOVA).

ŠEF PREDMETA

PROF.DR BOGDAN AŠANIN