• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.06.2010

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

RASPORE POLAGANJA STUDENATA IZ HIRURGIJA
POPRAVNI ISPIT – STOMATOLOGIJA


30.06.2010. U 14.00 ČASOVA

1. Milić Ana – 22/07
2. Adžić Bojana – 23/07
3. Minić Dragana – 3/06
4. Šutković Elvedin – 24/07
5. Tomić Andrea – 42/07

01.07.2010. U 14.00 ČASOVA

1. Kalezić Olivera – 30/07
2. Čikić Mirela – 32/07
3. Lakićević Gordana – 63/08
4. Brunčević Aida – 36/07
5. Šćekić Milica – 14/06

Napomena: Za praktični dio ispita studenti treba da se jave u 08.30 časova navedenih datuma u Dekanatu ( kod sekretarice).


ŠEF PREDMETA

PROF.DR BOGDAN AŠANIN