• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

06.07.2010

OBAVJEŠTENJE

Student doktorskih studija dr med Jelena Šćekić javno će braniti polazna istraživanja pod nazivom „Uticaj biološki i farmakološki aktivnih supstanci na bioelektrične karakteristike aksonalne membrane – eksperimentalni model“ , pred Komisijom za ocjenu-odbranu polaznih istraživanja, u sastavu: Prof. dr Milica Martinović ,(predsjednik) Prof. dr Mara Drecun (mentor) i Doc. dr Slavica Vujisić, (član) dana 07.07.2010. godine sa početkom u 10,00 časova u sali za edukaciju Medicinskog fakulteta.