• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.08.2010

OBAVJEŠTENJE

RASPORE POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA IZ HIRURGIJE

24.08.2010. U 10.30 ČASOVA


1. Cicović Milica 552/06
2. Stamatović Marina 381/04
3. Perović Marina 345/04
4. Vlahović Dunja 550/06
5. Obradović Saveta 351/04
6. Mavrić Haki 337/04
7. Dedić Nataša 341/04
8. Stešević Danka 344/04

25.08.2010. U 10.30 ČASOVA

1. Stanojević Darinka 358/04
2. Adžić Nikola 376/04
3.Ćosović Danilo 484/05
4. Dedeić Semina 454/05
5. Šimić Bojan 387/04
6.Svrkota Novak 335/04
7. Zejnelagić Redžeb 339/04

Napomena: Za praktični dio ispita studenti treba da se jave u 08.00 časova navedenih datuma u Dekanatu ( kod sekretarice).


ŠEF PREDMETA

PROF.DR BOGDAN AŠANIN