• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.08.2010

OBAVJEŠTENJE

RASPORE POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA IZ
HIRURGIJE - STOMATOLOGIJA

24.08.2010. U 12.00 ČASOVA


1. Kalezić Olivera 30/07
2. Adžić Bojana 23/07
3. Minić Dragana 03/06
4. Lakićević Gordana 63/08
5. Brunčević Aida 36/07
6. Čikić Mirela 32/07
7. Šutković Elvedin 24/07
8. Tomić Andrea 42/07

Napomena: Za praktični dio ispita studenti treba da se jave u 10.00 časova navedenih datuma u Dekanatu ( kod sekretarice).