• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

06.09.2010

Obavjestenje za novu generaciju studenata

OBAVJEŠTENJE ZA NOVU
GENERACIJU STUDENATASvečani prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta (studijski program medicina i stomatologija), će se obaviti 13.09.2010. godine, sa početkom u 11.00 časova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta (zgrada dekanata).
Toga dana neće imati nastavu.
UPRAVA FAKULTETA