• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.09.2010

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PONOVCE

ISPIT IZ FIZIOLOGIJE ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 16.09.2010. GODINE SA POČETKOM U 08.00h. STUDENTI TREBA DA DOĐU U LABORATORIJU ZA FIZIOLOGIJU.