• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.09.2010

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente koji su predmet slušali po starom programu će se u septembarskom ispitnom roku održati prema sljedećem rasporedu:


- PRAKTIČNI DIO ISPITA: u četvrtak, 16.septembra 2010. u 12h
- TEST: u petak, 24.septembra 2010. u 9h

Neophodno je da studenti potvrde izlazak na ispit U PONEDJELJAK, 13.SEPTEMBRA 2010. kod laboranta.