• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

08.09.2010

OBAVJEŠTENJE

Izvlačenje predmetnih nastavnika za ispit iz Interne medicine održaće se u petak 10.09.2010.godine sa početkom u 10,00h u Dekanatu.