• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.09.2010

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Histologija i embriologija za studente I godine Stomatologije, održaće se 17.09.2010.god. u 16,oo časova u Institutu za morfološku grupu predmeta.