• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.09.2010

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Hirurgija održaće se 05.10.2010. u 10.30 časova u Dekanatu Medicinskog fakulteta.

Izlazak na ispit treba potvrditi do 30.09.2010. god . do 12.00 časova u Studetskoj službi.
Napomena :Za praktični dio ispita javiti se 05.10.2010 u 08.00 časova kod sekretarice u Dekanatu.