• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.09.2010

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Psihijatrija (septembarski ispitni rok) održaće se 29.09.2010.godine sa početkom u 9,00h na Klinici.


Test iz predmeta Neurologija (septembarski ispitni rok) održaće se 28.09.2010.godine sa početkom u 9,00h na Klinici.


Ispit iz predmeta Sudska medicina (septembarski ispitni rok) održaće se 05.10.2010.godine sa početkom u 9,00h na Institutu za morfološku grupu predmeta


Ispit iz predmeta Socijalna medicina (septembarski ispitni rok) održaće se 28.09.2010.godine sa početkom u 12,00h na Institutu za javno zdravlje.


Ispit iz predmeta Higijena (septembarski ispitni rok) održaće se 24.09.2010.godine sa početkom u 14,30h zgrada Dekanata.Ispit iz predmeta Opšta medicina (septembarski ispitni rok) održaće se 30.09.2010.godine sa početkom u 12,00h na Klinici.


Ispit iz predmeta Onkologija (septembarski ispitni rok) održaće se 30.09.2010.godine sa početkom u 12,00h na Klinici.


Ispit iz predmeta Epidemiologija (septembarski ispitni rok) održaće se 27.09.2010.godine sa početkom u 11,00h zgrada Dekanata.


Ispit iz predmeta Infektivne bolesti (septembarski ispitni rok) održaće se 24.09.2010.godine sa početkom u 8,00h na Klinici.Ispit iz predmeta Patološka fiziologija (septembarski ispitni rok) održaće se 30.09.2010.godine sa početkom u 8,30h.
Predispitne vježbe će se održati 28.09.2010.godine u 12,00h.
Potrebno je predati index predmetnom nastavniku 2 dana prije ispita.