• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.09.2010

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Medicina rada zakazan za 28.09.2010.godine, odlaže se za petak 01.10.2010.godine sa početkom u 11,00h zgrada Dekanata.