• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

30.09.2010

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Predklinička i klinička endodoncija I održaće se 01.10.2010.godine sa početkom od 11,00h-12,30h u slušaoni 22.

Predavanja iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 01.10.2010.godine sa početkom u 13,00h-13,45h u slušaoni broj 22.

Predavanja iz predmeta Bolesti zuba-pretklinika održaće se 01.10.2010.godine sa početkom u 15,00h-18,30h u slušaoni broj 22

Predavanja iz predmeta Klinička endodoncija II održaće se 02.10.2010.godine sa početkom u 9,00h slušaoni broj 22.

Predavanja iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji održaće se 01.10.2010.godine sa početkom u 12,45h na Stomatološkoj poliklinici.