• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.10.2010

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Medicinska informatika za istraživače kod prof.dr Silvije Brkić održaće se:
 09.10.2010.godine sa početkom od 9,00h
 10.10.2010.godine sa početkom od 11,00h
 23.10.2010.godine sa početkom od 9,00h
 24.10.2010.godine sa početkom od 11,00h,
Zgarada Dekanata