• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.10.2010

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanaja iz predmeta Parodontologija II održaće se 17.10.2010.godine sa početkom od 8,00h u slušaoni br.22.
Predavanaja iz predmeta Dječija stomatologija održaće se 15.10.2010.godine sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanaja iz predmeta Parodontologija I održaće se 15.10.2010.godine sa početkom od 8,00h (5 časova) u slušaoni br.22.
Predavanaja iz predmeta Oralna medicina održaće se 16.10.2010.godine sa početkom od 8,00h (5 časova) u slušaoni br.22.