• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.10.2010

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Farmakologija sa toksikologijom za studente koji su predmet slušali po starom programu će se u oktobarskom ispitnom roku održati prema sljedećem rasporedu:


- PRAKTIČNI DIO ISPITA: u četvrtak, 21.oktobra 2010. u 9h
- TEST: u četvrtak, 28.oktobra 2010. u 9h

Neophodno je da studenti potvrde izlazak na ispit U PETAK, 15.OKTOBRA 2010. u 10h kod laboranta.