• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.10.2010

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

PREDAVANJA IZ OPŠTE I ORALNE FIZIOLOGIJE ĆE SE ODRŽATI 15.10.2010. SA POČETKOM U 11 h U SLUŠAONI BROJ 10, I 16.10.2010. SA POČETKOM U 09.00 h U SLUŠAONI BROJ 10.