• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.10.2010

OBAVJEŠTENJE

I Kolokvijum iz predmeta Patološka fiziologija održaće se u petak 05.11.2010.godine sa početkom:
I GRUPA u 14,30h
II GRUPA u 15,00h - Amfitetatar Dekanata.