• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.10.2010

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Termini za polaganje iz predmeta Radiologija i nuklearna medicina (oktobarski ispitni rok) održaće se:
 Predispitne vježbe - 28.10.2010.godine sa početkom od 13,00h u sali za sastanke Centra za radiološku dijagnostiku.
 Praktični dio ispita – 29.10.2010. godine
 Usmeni dio ispita - 01.11.2010.godine