• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.10.2010

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Radiologija (prof.dr Zoran Rakočević) održaće se:
 15.11.2010.godine sa (5 časova) od 8,00h, slušaona 22.
 01.12.2010. godine (5 časova) od 10,30h, slušaona 22.
 08.12.2010.godine (4 časa) od 10,30h, slušaona 22.