• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.10.2010

OBAVJEŠTENJA

I Kolokvijum iz predmeta Dermatovenerologija održaće se 22.10.2010.godine sa početkom u 9,15h - 10,15h u amfiteatru Dekanata.


I Kolokvijum iz Hemije (u okviru predmeta Medicinska biohemija i hemija) održaće se 22.10.2010.godine sa početkom u 13,00h u lab.101. Tehničkog fakulteta.
NAPOMENA: Studenti treba da dođu, istaknutog datuma, ispred lab. Analitičke hemije –Tehnički fak. i sačekaju predmetnog ispitivača.


I Kolokvijum iz predmeta Neurologija održaće se 04.11.2010.godine sa početkom u 12,40h na Institutu za Morfološku grupu predmeta.