• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.10.2010

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Medicinska biohemija i hemija održaće se:
 18.11.2010.godine sa početkom u 13,30h
 19.11.2010.godine sa početkom u 8,00h
 02.12.2010. godine sa početkom u 13,30h
 03.12.2010.godine sa početkom u 8,00h
 17.12.2010. godine sa početkom u 13,30h
 18.12.2010.godine sa početkom u 8,00h
Predavanja će se održavati u amfiteatru Institutu za morfološku grupu predmeta.