• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.10.2010

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Hirurgija (oktobarski apsolventski ispitni rok) održaće se 02.11.2010.godine sa početkom u 10,30h u sali za sastanke –zgrada Dekanata.
Studenti koji će da izađu na usmeni dio ispita dužni su javiti se 02.11.2010 u 8,00h kod sekretarice Dekana radi dogovora za praktični dio ispita.